സേമിയയും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? ഇത് മാത്രം മതി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ||Simple Healthy Today Food


Semiya/Vermicelli – 1 glass
Water – ¾ glass, to cook the semiya
Eggs – 2 nos (optional)
Beans – a little, finely chopped
Carrot – a little, finely chopped
Green chilly – 4 nos or as per taste
Ginger – 1 small piece, crushed
Tomato – 1 medium OR ¾ th of 1 big
Onion – 1 medium, finely chopped Cinnamon – 3 small pieces
Cardamom – 1, crushed
Cloves – 3
Bay leaves
Ghee
Oil
Mustard seeds
Split Bengal grams – 1 tbsp
Turmeric powder – ¼ tbsp
Sambar powder – ¾ tbsp
Salt – to taste today, let’s make a simple lunch box recipe Semiya/Vermicelli – 1 glass , non roasted Add 3/4 glass of water in the same glass used to measure semiya.. add salt to taste to the water.. Eggs – 2 nos (optional)
Beans – a little, finely chopped
Carrot – a little, finely chopped
Green chilly – 4 nos or as per taste
Ginger – 1 small piece, crushed
Tomato – 1 medium OR ¾ th of 1 big
Onion – 1 medium, finely chopped for spices, we need turmeric powder, sambar powder, mustard seeds and whole garam masala spices Cinnamon – 3 small pieces
Cardamom – 1, crushed
Cloves – 3
Bay leaves ghee heat a pan and add ghee to roast the semiya add the semiya and roast in the ghee until lightly golden and set aside remove the semiya from the pan and add oil add mustard seeds and let it splutter add 1 tbsp split bengal grams , if you like and roast add whole garam masala spices Cinnamon – 3 small pieces
Cardamom – 1, crushed
Cloves – 3
Bay leaves add finely chopped ginger, onion and green chilly after the onions soften, Add ¼ tbsp turmeric powder and sauté until the raw smell goes away after the raw smell of the turmeric powder goes away, add chopped carrot and beans and fry well roughly chop in 3/4th of a big tomato.. add salt to taste and 3/4 tbsp sambar powder and mix well cook the tomato until soft and mushy.. you may also close the pan with a lid if you wish to.. break in 2 eggs and scramble along with the masala.. you can add chicken chunks or prawns cut into small pieces to this dish, at this point vegetarians need not add eggs add salt to taste and scramble after the eggs cook, add roasted semiya, mix well and add 3/4 glass of water seasoned with salt to taste mix well and cook with the lid closed for around 5 mins,on a medium flame stir after 5 mins cook for 2 more mins, until fully done.. you can even separately scramble the eggs and add to the dish.. transfer to a serving plate and enjoy..!


75 thoughts on “സേമിയയും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? ഇത് മാത്രം മതി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ||Simple Healthy Today Food

 1. Super aayittund video

  ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരക്ക യുണ്ട്

  ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം തന്ന ഉണ്ടന്ന് അറിയുന്നത്

 2. Hai Mia Chechi, ഇന്നലെ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. എന്തുപറ്റി.?

 3. കുറെ നാളായി നോക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കമന്റ്‌ ചെയ്യാൻ😍🤗പിന്നെ മിയ ചേച്ചി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യ്തു കേൾക്കാൻ പറ്റി… ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും ശബ്ദം ഇല്ല….. ചേച്ചി അതു ഒന്നും ശെരിയക്കണം പാചകം കേൾക്കാൻ പറ്റും.. 😍😍😍😍😍😘

 4. Hai Mia
  ഇപ്പോ പുറം കാഴ്ചകൾ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല . നല്ല തണുപ്പാണോ അവിടെ

 5. എന്നും മിയയുടെ പാചകം ഞാൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാ എനിക്ക് notification വരാറ്

 6. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട് …….സേമിയ നൂഡിൽസ്… ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ…

 7. I watch most of Ur recepies..and I tried to make it..my kids loved it..and I like your presentation..am a malayali settled in Coimbatore..when I see Ur channel I feel that am in my hometown with my best friend 😀

 8. ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുട്ട ബിരിയാണി. നല്ലതായിരുന്നു പെട്ടന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി . I am happy 😊 thanks dear 😍

 9. Wow super fusion.mam u try different fusion food like mushroom n spinach combination pulavo. So many fusion u try on.as u r new creator food .u have personal mail I'd so tat I can mail you.

 10. Thanku so much great Mia adipoli orupade eshtapetu superrr 😘😘😘❤❤😋😋😋😋😋👍👍👍😋😋👍👍😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *