HEALTHY EATING ASMR: VEGGIE PLATTER ( BOK CHOY, RAINBOW CARROTS, TOFU, BAMBOO SHOOTS) | TracyN ASMR


Hi all 🙂 I’m eating bok choy, bamboo shoots, pickled eggplant, rainbow carrots, and tofu today I boiled bamboo shoots first and then sautéed with garlic and chili I made it simple, yet very delicious, or maybe because I’m hungry so everything tastes good right now 😁 I haven’t had breakfast yet I haven’t had pickled eggplant in years I love pickled eggplant with shrimp paste, but I ran out It’s sour and salty, wish I could have a bowl of white rice right now Soy sauce with chili garlic sauce


58 thoughts on “HEALTHY EATING ASMR: VEGGIE PLATTER ( BOK CHOY, RAINBOW CARROTS, TOFU, BAMBOO SHOOTS) | TracyN ASMR

  1. woa mấy miếng đậu hũ ngon ghê chưa bên mỹ sao món đặc sản của việt nam có hết trơn vậy ta

  2. Nhai đã gì đâu,ngon quá bạn ơi,chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và thành công,luôn ủng hộ bạn chân thành.

  3. Hi em! Hôm nay nhìn em ăn ngon quá. Đậu hủ chấm tương và măng. Toàn món chị thích🤤🤤

  4. Mâm hôm nay phải thuộc về chị, khoái nhất là măng tây.. Nghe nói thương ghr, ước gì cơm. Còn chị ước gì được ăn rau như em. Đậu hủ ăn thấy thèm thiệt luôn chèn

  5. Măng ngon quá chị. Haha. Mắm ruốc nha bà chị tui. Cái cà đó em hay ăn cùng canh cua mồng tơi. Ngon lắm lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *